Ana Sayfa

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi  (GÜFFD) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü sahipliğinde Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

GÜFF çevrimiçi e-dergi olarak 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. (eISSN XXXX-XXXX).

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi’nde Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik alanlarında orijinal araştırma makaleler ve derleme makaleler yayımlanır.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye Türkçe yayın kabul edilmektedir. Dergimizin ulusal ve uluslar arası veri tabanlarında (indekslerinde) taranması için en kısa sürede girişimlere başlanacaktır.

GÜFFD, Fen Bilimleri alanında orijinal araştırma makaleleri ile derlemeleri yayımlamaktadır. (Lütfen yazarlar için çevrimiçi  “yazım kuralları” nı okuyunuz)

Tüm orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler, kabul edilmeden önce alanında uzman en az iki hakem tarafından incelenir.

Derginin editörlük ve yayın süreçleri Yayın Etiği Komitesi  (COPE) yönergelerine göre şekillendirilir.

Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında birer sayı olmak üzere yılda bir cilt iki sayı olarak yayımlanır.

Makaleler Türkçe yazılmalı ve yazım kurallarındaki talimat ve detaylara göre yazılmalıdır.

 • GÜFFD yalnızca elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.
 • Tüm makaleler, hakem değerlendirme sürecinden sonra çevrimiçi (açık erişim) olarak yayımlanır ve makalelere web sitemizden (www.sci-fac-j.gazi.edu.tr) erişilebilir.
 • Yazarlar, yayımlanmış makaleler için herhangi bir ücret ödemezler.
 • e-ISSN: XXXX-XXXX (Çevrimiçi)
 • Hakem Değerlendirme Süreci: Kör Sistem Hakem Değerlendirme Süreci
 • Yayın Sıklığı: Altı Aylık [Yılda 1 cilt 2 sayı (Mayıs ve Kasım)]
 • Yazı Dili: Türkçe
 • Kısaltılmış Başlık: GÜFFD
 • Erişilebilirlik: Açık Erişim
 • İntihal Denetleyicisi: Makaleler, intihal durumlarına karşı “iThenticate” ile taranır.
 • İndeksler: Başvuru yapılacak
 • Arşivleme: İnternet Arşivi- https://archive.org

GÜFFD, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından yayımlanır. Genel Yayın Yönetmenliğini Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat KIYAK, Baş Editörlüğünü Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU yapmaktadır.

ADRES:

Prof. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU -Dergi Baş Editörü
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi,
06500 Teknikokullar-ANKARA / TÜRKİYE

Telefon: (+90) 312 202 12 05
Faks: (+90) 312 212 22 79
E-posta:  fenfakultesidergisi@gazi.edu.tr

Visits: 363 Today: 18 Total: 797